eget værelse

Vi er Eget Værelse: Maria Bertel, Jaleh Negari, Sonja LaBianca og Anja Jacobsen.

Vi er komponister og musikere.

Eget Værelse er et kunstnerfælleskab og pladeselskab, udsprunget af bandet Selvhenter i 2010. Eget Værelse indeholder projekter som vi skaber sammen, alene eller i samarbejde med andre. For tiden findes disse projekter i Eget Værelse: Selvhenter, Ymers Pizza, Frk. Jacobsen, Jaleh Negari, Sonja LaBianca, SOLW, Meshes og Valby Vokalgruppe.

Fælles for projekterne i Eget Værelse er, at vi ofte indarbejder tilgange fra andre kunstarter, som f.eks. litteratur, billedkunst, performance og film. Vi eksperimenterer med at udfordre kategorier, nedbryde skel og være fri af genrer. Fælles for projekterne er også, at vi fokuserer på at skabe musik og kunst, der åbner op og bringer nye erkendelser med sig, fremfor på produkter der skal sælge.

Navnet Eget Værelse refererer til et essay af Virginia Woolf, A room of One’s Own, fra 1929 om kvinder og litteratur, som bl.a. konkluderer at, “En kvinde må have penge og et værelse for sig selv, hvis hun skal skrive skønlitteratur”. På samme måde mener vi i Eget Værelse, at mennesker – af alle køn – har brug for et eget rum og en vis økonomisk base, for at kunne skabe.

Eget Værelse er et åndeligt rum, et sted for vidensdeling – kunstnerisk som praktisk – hvor vores forskellige erfaringer mødes og giver gensidig inspiration og udvikling.

Eget Værelse er et virtuelt rum, en hjemmeside, hvor man kan læse om og lytte til de enkelte projekter og forhåbentlig blive nysgerrig på andre projekter og tilgange til at forstå verden.

Maria Bertel

Jaleh Negari

Sonja LaBianca

Anja Jacobsen